Озеленяване

Проектиране

Началото на Вашата градина започва с проектно решение и визуализация.

Разполагаме с капацитет за изготвяне на проекти, изискващи Пълна Проектантска Правоспособност:

  • Технически проекти
  • Работни проекти
  • Количествено-стойностни сметки
  • Детайли и визуализации
  • Проектиране на напоителни системи
  • Проектиране на зелени покриви

 


Вижте още

Запишете се за нашия

Бюлетин