Интензивни зелени покриви

Покривна градина със система Floradrain

Как е възможно да се изгради покривна градина с намалена необходимост от напояване?

Системата „Покривна градинае многофункционален зелен покрив с висок воден капацитет. Позволява реализация от разнообразни дизайнерски решения, дори и водни ефекти. Тя е подходяща за тревни площи, трайни насаждения, храсти, дървета и др. Възможно е и изграждане на алеи, декоративни настилки, детски площадки и др.

Необходимо е съхраняването на колкото е възможно повече дъждовна вода, за да се намали необходимостта от допълнително поливане. Floradrain ® FD 60 neo – дренажен елемент позволява задържане на повече вода и е подходящ за различни покривни градини. Водата се съхранява по цялата покривна площ и достига до растенията по капилярен път на разпространение. При 0 ° освен включването на тази дренажна мембрана е необходимо да се осигури и подходяща хидроизолационна мембрана. Ревизионни шахти дават възможност за проверка и поддръжка на покривните отводнители по всяко време. Посредством автоматизирана поливна система се осигурява наличието на вода през летните месеци.

Примерна конструкция:

- Субстратен слой , отговарящ на екологичните изисквания на растенията , мин 200мм.

- Геотекстил SF

- Floradrain FD 60 neo

- Protection mat ISM 50

-  Коренозащитен слой/мембрана WSB 100-PO

- Покривна конструкция с устойчива хидроизолация


Тагове: интензивен зелен покрив покривна градина

Запишете се за нашия

Бюлетин