Интензивни зелени покриви

Покривна градина със система Aquatec

Възможно ли е един покрив да бъде категоризиран като интензивен и в същото време неговата конструкция да бъде лека , като се спести обем и дълбочина от субстратния слой ?

Система ZinCo Aquatec 

За постигане на тази цел е необходимо залагането на система за разпределение , съхранение и отводняване на водата , направена от рециклирана твърда пластмаса. Капковите маркучи се полагат в специални гнезда в елементите. Водата се разпределя равномерно и се подава към растенията чрез  фитили . Капацитетът за съхранение на вода от Aquatec осигурява максимално задържание и захранване дори през сухите и горещи периоди. В резултат на този вид напояване , дълбочината на субстрата може да бъде намалена до 50% .Приложението на системата Aquatec обхваща плоските и леко наклонените покриви - до 5 °

Примерна конструкция със система Aquatec:

- Морава , тревисти растения , многогодишни тревисти видове и малки храсти.

- Субстратен слой ,отговарящ на екологичните изисквания на видовия състав.

- Система за напояване Aquatec .

- Геотекстил PV

- Коренозащитен слой/мембрана WSB 100-PO.

- Покривна конструкция с устойчива хидроизолация.


Тагове: ZinCo Aquatec интензивни зелени покриви напояване

Запишете се за нашия

Бюлетин