Наклонени зелени покриви

Наклонени покриви до 25 °

Конструкцията при наклонените зелени покриви се различава значително от тази при плоските покриви, които трябва да имат поне 2% наклон. Срязващите сили при покрив с наклон над 10° (18%) се увеличават , което води до нуждата да се разпределят върху устойчиви греди. Конструкцията трябва да бъде професионално изградена и да се залагат качествени материали за нейните пластове. Много е важно да се вземат предвид аспектите на поддръжката от етапа на ранното планиране на проекта.

 

Характеристики: 

-Субстратният слой трябва да бъде предпазен от ерозия.Подборът на растителност и методите на засаждане трябва да се адаптират към съответния наклон и изложение. 

- Професионално хидроизолирана повърхност с битумни или високополимерни мембрани е предпоставка за устойчив дълготраен зелен покрив.

- Хидроизолацията трябва да е устойчива на корени.

- Защитната рогозка трябва да има свойството да задържа голямо количество вода.

 

Примерна конструкция:

- Резници : 24бр./кв.м.

- Противоерозионен контрол с Jute Anti-Erosion net JEG 

- Субстрат за скален тип растения: мин. 50мм.

- Дренажен слой : Floraset FS 75

- Коренозащитен слой/мембрана

- Protection Mat BSM 64

- Покривна конструкция с устойчива хидроизолация

 


Тагове: наклонени покриви покривно озеленяване ZinCo

Запишете се за нашия

Бюлетин