Системи за зелени покриви

Зелени покриви и соларна енергия

Зелените покриви и слънчевата енергия

Плоският покрив е едно от най-добрите места за изграждане на система за слънчева енергия, като се има предвид, че соларните модули могат да се регулират в зависимост от подходящия ъгъл. Погрешно е убеждението, че човек трябва да реши дали да използва зелен покрив или соларни модули. Напротив. С правилната система е благоприятно комбинирането на двете, защото е доказано, че пълният капацитет на производство на слънчева енергия се постига само тогава когато температурата на околния въздух не надвишава 45° С. „Охлаждането“ на повърхността може да се постигне само със покривно озеленяване. Чрез, соларните модули, слънчевата енергия в зелени покриви е подходяща за генериране на електрическа енергия (фотоволтаичнa) или за отопление и топла вода (слънчевo отопление). Височината на соларните рамки осигуряват достатъчно разстояние между основата и слънчевите панели, растенията са осигурени с достатъчно слънчева светлина и дъждовна вода, като това позволява тяхната поддръжка.

Баласт, осигурен, чрез строителство на зелени покриви

Системата на изграждане на ZinCo се състои от дренажен и защитен слой, соларна основа и соларни рамки. Панелите са покрити с положено количество субстрат, след което се засажда растителността. Комбинирането на субстрата с растителността, осигурява необходимото тегло, което служи за баласт и по този начин се гарантира устойчивостта на соларната система срещу неблагаприятни климатични влияния, като например вятър. Благодарение на тази технология не е необходимо да се компрометират покривните повърхности за да се позиционират панелите, което в противен случай е неминуемо.

 Повишаване качеството на фотоволтаичните модули

Пълноценното функциониране на фотоволтаичните модули зависи от температурата на модулите и температурата на атмосферния въздух около тях. Важно да се отбележи е правилото: По-топли модули, по-малка ефективност. В действителност модулите се нагряват значително в резултат на слънчевата радиация. Покрив само с  хидроизолация или покрит с чакъл увеличава значително температурата на повърхността. Комбинирането на соларните модули със зелен покрив прави функционирането и произвеждането им значително по-добре. Чрез изпаряването причинено от растителността в зоната на модулите, температурата на околния въздух е много по-хладен и фотоволтаичните клетки работят по ефикасно.


Тагове: соларни панели

Запишете се за нашия

Бюлетин