Системи за зелени покриви

Пешеходни и транспортни комуникации

Обща информация за настилки над покриви и върху гаражи

Процентът на усвоените покриви все повече нараства в световен мащаб и съответно почти всичко, което може да се реализира на земята вече е възможно да се приложи и на покривите, при условие, че се използва правилната технология. Дълготрайното функциониране на настилки и алеи изискват те да бъдат добре проектирани.

Системи за зелени покриви – настилки

Пешеходни настилки   Настилки за коли            Настилки за камиони

        

Настилки за коли 

Настилките за коли на покривите изискват стабилна конструкция и адекватна товароносимост. При навлизане на колелата върху настилките, натоварванията са огромни и концентрирани. Разпределението на товара трябва да бъде еднакво и равномерно, поради обикновено малките площи. Това може да се постигне чрез използване на товаро-разпределителни елементи или чрез достатъчно дебели основи.

Дебелина на плочите

Дебелината на плочите трябва да бъде избрана в съответствие с натоварването. По-малки натоварвания не изискват настилката да бъде усилена. При натоварване от коли и камиони могат да се получи трайно нарушение на целостта на настилките. Избор на подходяща дебелина на настилките ще осигури здрава и сигурна настилка дори и при натоварване от коли и камиони.

Кантиране

Завиване, намаляване и ускоряване по настилките, може да доведе до огромни хоризонталните сили на натоварване. За да се защити хидроизолацията и настилката от подобни влияния е необходимо да се монтира хоризонтално положена бариера, която ще осигури необходимата сигурност.

Дренаж

За разлика от зелените покриви, където водата е ценна суровина, която трябва да се използва най-пълноценно, при пешеходни и транспортни комуникации, водата трябва да се отведе от повърхността възможно най-бързо. Необходимо е отводняването да бъде изпълнено на две нива: на повърхността и в дренажния слой. Продуктите на ZinCo осигуряват необходимите решения за преодоляване на подобни задачи.

Запишете се за нашия

Бюлетин