Наклонени зелени покриви

Наклонени покриви до 35°

При покриви с наклон над 25° се налага използването на специални елементи, които представляват армировъчна конструкция: ZinCo Georaster . Те са изработени от полиетилен ( HD-PE) и имат подсилена централна част , която  абсорбира силите на срязване. Елементите се свързват посредством Т-профили. Друго приложение на този продукт е за армировка за изграждане на пътеки по мека земя или обезопасяване на склонове. Покривна повърхност , покрита с елементи на Georaster може да се запълва със субстрат. Благодарение на малкия вътрешен обем на елементите , остава сравнително голямо пространство за корените на растенията.Подробни характеристики може да намерите тук:

ZinCo Georaster.

Трябва да се вземат предвид изложението , както и необходимостта от допълнително напояване , тъй като растителността ще се развива различно спрямо експозицията , особено при по-стръмни склонове.

 

Примерна конструкция:

- Растително покритие от седуми за наклон по-голям от 30° или резници - 32бр./кв.м. за наклон по-малък от 30°

-Субстратен слой , съобразен с екологичните изисквания на растенията 

- Елементи ZinCo Georaster

- Protection Mat WSM 150

-Коренозащитен слой/мембрана

- Покривна конструкция с устойчива хидроизолация

 


Тагове: наклонени зелени покриви покривно озеленяване ZinCo Georaster

Запишете се за нашия

Бюлетин